محصولات

خانه » محصولات
تصویر کالاشرح کالاضخامتتعداد بسته در بندیلمتراژ بندیل
پروفیل F47۴۰-۴۵-۴۸-۵۰-۵۵-۵۸-۶۰ ۶۰(کناپ استاندارد) – ۶۰ +K استاندارد۲۴۱۹۲۰ متر
پروفیل U36۴۰-۴۵-۴۸-۵۰-۵۵-۵۸-۶۰ ۶۰(کناپ استاندارد) – ۶۰ +K استاندارد۳۰۲۴۰۰ متر
پروفیل L25۴۰-۴۵-۴۸-۵۰-۵۵-۵۸-۶۰ ۶۰(کناپ استاندارد)۵۰۴۰۰۰ متر
نبشی بال بلند۴۵-۴۸-۵۰-۵۵-۶۰۵۰۴۰۰۰ متر
تصویر کالاشرح کالانوع
پنل گچی RG۱۲.۵ ۹.۵
پنل ضد رطوبت MR۱۲.۵ ۹.۵
پنل کارا۱۲.۵ ۹.۵
تایلحصیری تخم مرغی پانل مربع سوراخ نامنظم ساده سفید
تصویر کالاشرح کالا
کلیپس
رابط طولی w
براکت
سپری
L24
نام کالاضخامتابعادوزن (بسته) kg
گالوانیزه pvc۸.۰-۸.۷۲۵*۲۵*۲۵۳۲.۴۰۰
گالوانیزه pvc۸.۰-۸.۷۲۴*۲۴*۲۴۳۱.۳۰۰
گالوانیزه pvc۸.۰-۸.۷۲۷*۲۷*۲۷۳۵.۲۵۰
گالوانیزه pvc۹.۰-۹.۷۲۴*۲۴*۲۴۳۴.۸۰۰
گالوانیزه pvc۹.۰-۹.۷۲۵*۲۵*۲۵۳۵.۶۰۰
گالوانیزه pvc۹.۰-۹.۷۲۷*۲۷*۲۷۳۹.۳۰۰
گالوانیزه pvc۸.۰-۸.۷۴۰*۳۰*۴۰۴۱
گالوانیزه pvc۹.۰-۹.۷۴۰*۳۰*۴۰۴۶
گالوانیزه pvc۸.۰-۸.۷۵۰*۳۰*۳۰۴۱
گالوانیزه pvc۹.۰-۹.۷۵۰*۳۰*۵۰۵۱.۳۰۰
گالوانیزه pvc۸.۰-۸.۷۵۰*۳۰*۵۰۴۸.۳۰۰