کناپ در دومین نمایشگاه معرفی توانمندی های صنایع کوچک کردستان

دومین نمایشگاه معرفی توانمندی های صنایع کوچک کردستان از ۲۶  تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ درسسندج برگزار شد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.